هاست معمولی
 • Product 1

  هاست معمولی 1

  • 150مگابایت فضای هاست
  • ۵۰۰۰مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • آمریکا موقعیت سرور
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود اف تی پی
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • ۷ روز پس از پرداخت باز پرداخت
  • هفتگی تهیه نسخه پشتیبان
  • هاست معمولی -۰۱
  فقط
  تومان40,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 2

  هاست معمولی 2

  • 250مگابایت فضای هاست
  • 7000مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • آمریکا موقعیت سرور
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود اف تی پی
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • ۷ روز پس از پرداخت باز پرداخت
  • هفتگی تهیه نسخه پشتیبان
  • هاست معمولی -02
  فقط
  تومان50,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 3

  هاست معمولی 3

  • 350مگابایت فضای هاست
  • 9000مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • آمریکا موقعیت سرور
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود اف تی پی
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • ۷ روز پس از پرداخت باز پرداخت
  • هفتگی تهیه نسخه پشتیبان
  • هاست معمولی -03
  فقط
  تومان70,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 4

  هاست معمولی 4

  • 500مگابایت فضای هاست
  • 11000مگابایت پهنای باند ماهیانه
  • دایرکت ادمین کنترل پنل
  • آمریکا موقعیت سرور
  • نامحدود دیتابیس
  • نامحدود اکانت ایمیل
  • نامحدود اف تی پی
  • نامحدود ساب دامین
  • نامحدود پارک دامین
  • ۷ روز پس از پرداخت باز پرداخت
  • هفتگی تهیه نسخه پشتیبان
  • هاست معمولی -04
  فقط
  تومان80,000/yr
  سفارش دهید
 • Product 5

  ssl

  رایگان!
  سفارش دهید