کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


هاست معمولی -01
فضای هاست :500مگابایت
پهنای باند ماهیانه:5000مگابایت
کنترل پنل :سی پنل
موقعیت سرور: آمریکا
دیتابیس: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
ساب دامین :نامحدود
پارک دامین : نامحدود
باز پرداخت :7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : هفتگی

15,000تومان شش ماهه
20,000تومان سالانه

هاست معمولی 02
فضای هاست :700مگابایت
پهنای باند ماهیانه:7000مگابایت
کنترل پنل :سی پنل
موقعیت سرور: آمریگا
دیتابیس: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
ساب دامین :نامحدود
پارک دامین : نامحدود
باز پرداخت :7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : هفتگی

20,000تومان شش ماهه
25,000تومان سالانه

هاست معمولی 03
فضای هاست :900مگابایت
پهنای باند ماهیانه:9000مگابایت
کنترل پنل :سی پنل
موقعیت سرور: آمریکا
دیتابیس: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
ساب دامین :نامحدود
پارک دامین : نامحدود
باز پرداخت :7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : هفتگی

25,000تومان شش ماهه
30,000تومان سالانه

هاست معمولی 04
فضای هاست :1100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه:11000مگابایت
کنترل پنل :سی پنل
موقعیت سرور: آمریکا
دیتابیس: نامحدود
اکانت ایمیل: نامحدود
اف تی پی : نامحدود
ساب دامین :نامحدود
پارک دامین : نامحدود
باز پرداخت :7 روز پس از پرداخت
تهیه نسخه پشتیبان : هفتگی

30,000تومان شش ماهه
35,000تومان سالانه